SME Sentral Malaysia – Servis & Pembiayaan Perniagaan Untuk SME

SME Sentral LogoSME Sentral is the first business ecosystem in Malaysia that includes various services that are specific to the SME sector. The services offered are to help in developing SME companies that have either just started their operations or companies that want to expand their existing business.

SME SENTRAL merupakan satu ekosistem perniagaan yang pertama seumpamanya di Malaysia yang merangkumi jenis-jenis perkhidmatan yang khusus bagi sektor SME. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah untuk membantu perkembangan syarikat SME samada yang baru beroperasi mahupun yang mahu memperluaskan perniagaan mereka.

Success Tools:
Surat Sokongan Kewangan (Financial Support Letter)
Surat sokongan kewangan yang membuktikan SME mempunyai keupayaan kewangan yang kukuh dan meningkatkan kredibility Syarikat untuk mengendalikan pelbagai setiap urusan perniagaan/permohonan dengan cermerlang.

 

 

Perlindungan Inbois (Credit Insurance)
Skim Insuran Takaful Perlingdungan atas invois kredit. Kurangkan risiko hutang lapuk untuk perniagaan SME.

Bekalan Kredit (Supply Credit)
Surat Akujanji (Undertaking Letter) kepada Pembekal dan Subkontraktor

Perlindungan Sub-Kontraktor (Sub-Con Trust)
Mendapat bayaran terus melalui Pemberi Kontrak melalui Assignment Bayaran

Bank Guarantee (BG)
Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Komersil.

Letter of Credit (Surat Kredit)
Surat Kredit Bank (Bank Letter of Credit) kepada pembekal.

Pembiayaan Bekalan (Supplier Financing)
Membiayai kontrak bekalan terus.

Tunaikan Inbois Anda (Cash Your Invoice)
Menukar Inbois/tuntutan bayaran kepada tunai (Jual Inbois).

 

Address: Suite 2A-22-2, Level 22, Blok 2A, Plaza Sentral, Jalan Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur.

Telephone: 1-700-81-8012

Email: info@smesentral.com

Web: http://www.smesentral.com/

Social Media: SME Sentral Youtube Channel | SME Sentral Twitter | SME Sentral Facebook

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 1 =